“Als werknemer oud en overbodig? Het zal niet waar zijn!!!”
Hoe onderhoud jij de mate, waarin je aantrekkelijk en relevant blijft en verleng je dus je
houdbaarheidsdatum? Hoe gaan werkgevers inzien, dat oudere werknemers niet alleen
nodig zijn, maar ook uitstekend duurzaam inzetbaar?

Over het congres

De arbeidsmarkt heeft een schreeuwend tekort aan medewerkers. Tegelijkertijd komen sommige
groepen werknemers niet of nauwelijks aan werk. Zijn ze te oud, zijn ze niet het schaap met de 5
poten, of worden zij als overbodig (obsoleet) gezien? Hebben werkgevers voldoende aandacht voor
de mentale en fysieke fitheid van hun medewerkers? Stimuleren en faciliteren zij ouder wordende
medewerkers? Worden oudere (of wordt hiermee bedoeld verstarde) medewerkers weggezet als
duur en niet meer productief en dus overbodig? En doen medewerkers zelf voldoende aan hun
fysieke en mentale fitheid? Vergrijzing is niet het probleem, wel verstarring. Nooit te oud om te
werken aan duurzame inzetbaarheid. Deze vragen, thema’s en andere onderwerpen komen deze
middag aan bod. Ook zullen de sprekers handvatten geven om de negatieve mythes rond de ouder
wordende medewerkers om te buigen naar een positieve kijk en realiteit op duurzame inzetbaarheid.
Daarnaast dient dit congres als afscheid van het werkzame leven van Koos van der Spek, die zowel in
het bestuur van de BA&O als van het NKDI actief is geweest. Speciaal in dit congres zijn de muzikale
intermezzo’s door een liveband.

NB: Aan dit congres is in het kader van het onderhoud van de vakbekwaamheid arbeids- en
organisatiedeskundigen, arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen 0,5 punt toegekend door
HOBEON/SKO

Programma

12.30 – 13.00 uur: Ontvangst

13.00 -13.15 uur: liveoptreden van de congresband

13.15 uur: opening door dagvoorzitter Koos van der Spek

13.20 uur: Stand van zaken BA&O voorzitter Renske Krispijn.

13.25 – 14.00 uur:
Presentatie Anna-Marije Buckens:
“Zo maken we de arbeidsmarkt 50+ proof!
Inhoud: Over de arbeidsmarkt voor 50-plussers wordt veel gezegd en geschreven. Maar wat zijn nu
concrete stappen die we gezamenlijk kunnen zetten om de arbeidsmarkt écht toekomstbestendig te
maken voor alle generaties?
Want een arbeidsmarkt die 50+ proof is, begint bij de jongere generaties. 50+ arbeidsmarktexpert
Anne-Marije Buckens geeft je op energieke wijze een inkijk in de actuele arbeidsmarkt voor 50-
plussers. Wie zijn de 50-plussers anno 2023, waar lopen zij tegenaan en wat kunnen we doen om
ervoor te zorgen dat niemand meer op basis van leeftijd langs de zijlijn staat?

14.00 – 14.10 uur: muzikaal intermezzo

14.10 – 14.45 uur:
Presentatie Beate van der Heijden:
“Duurzame loopbanen naar een integratieve benadering!”
Inhoud: Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om gericht
aandacht te besteden aan de duurzaamheid van de individuele loopbaan als onderdeel van
Strategisch Human Resource Management. In deze bijeenkomst wordt vanuit een positief
psychologische benadering ingegaan op de mogelijkheden van werknemers en arbeidsorganisaties
om mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd of zelfs daarna op een gezonde, welvarende,
aantrekkelijke, uitdagende en productieve manier hun loopbaan te laten invullen. Gezien de enorme
diversiteit in percepties die mensen hebben ten aanzien van levens- en loopbaansucces wordt een
niet-normatief raamwerk gehanteerd bij het vormgeven van duurzame loopbanen.

14.45 – 14.55 uur: muzikaal intermezzo

15.00 – 15.30 uur: Pauze

15.30 – 16.05 uur:
Presentatie Annet de Lange:
Interventies op arbeidsmarkt versus medewerkers om langer doorwerken
mogelijk te maken?
Inhoud: Annet de Lange zal stilstaan bij het thema duurzame inzetbaarheid en verschillende type
interventies die ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt om personeel employabel te maken en
te houden. Van interventies op medewerker niveau tot actieleren op regionaal en landelijk niveau?
Welke relevante lessen zijn te trekken uit eerder onderzoek voor het oplossen van vragen met
betrekking tot de krapte op de arbeidsmarkt.

16.05 – 16.15 uur: Stand van zaken NKDI-voorzitter Annet de Lange en afscheid Koos van der Spek.

16.15 – 16.35 uur: Muzikale afsluiting

16.35 – 17.00 uur: netwerkborrel

Sprekers

Anne-Marije Buckens
Anne-Marije Buckens (1988) studeerde Learning & Development en Bedrijfskunde en stoorde zich
eraan dat er zo weinig werd geïnvesteerd in de oudere medewerker. Met het verhogen van de
pensioenleeftijd en het verkrappen van de arbeidsmarkt, besloot zij de positie van 50-plussers op de
arbeidsmarkt te verbeteren. In 2011 richtte zij 50 Company, het loopbaancentrum voor 50-plussers,
op. Inmiddels heeft zij duizenden 50-plussers geholpen met de volgende stap in hun loopbaan en
kent de arbeidsmarkt voor haar geen geheimen meer. Anne-Marije is vaste columnist in het AD waar
zij wekelijks schrijft over werk, arbeidsmarkt en loopbaan. Anne-Marije schreef daarnaast Het Grote
50+ Werkboek en is hoofdredacteur van DOOR! Magazine, het blad over duurzame inzetbaarheid.

Beate van der Heijden
Beate van der Heijden is hoofd van de leerstoelgroep Strategisch HRM en hoogleraar aan de
Radboud Universiteit te Nijmegen. Haar expertise concentreert zich met name rond duurzame
loopbanen, employability en ouder worden in het werk. Van der Heijden is Associate Editor voor het
European Journal of Work and Organizational Psychology en Co-Editor voor het German Journal of
Human Resource Management, en heeft, onder andere, gepubliceerd in Academy of Management
Annals, het European Journal of Work and Organizational Psychology, Journal of Vocational Behavior,
HRM, Human Relations, Journal of Occupational and Organizational Psychology, en Career
Development International. Ze is Co-Editor van het Handbook of Research on Sustainable Careers (EE
Publishing).

Annet de Lange
Annet de Lange is bijzonder hoogleraar duurzame inzetbaarheid aan de Open Universiteit en senior

managing consultant bij Berenschot. Verder is zij visiting professor in Noorwegen en in Spanje. Zie
www.annetdelange.nl

Locatie:

Congres 14 maart 2023 van 13.00 – 17.00 uur; locatie Radboud Universiteit;
Theaterzaal C.


Georganiseerd door de Beroepsvereniging Arbeids- & Organisatiedeskundigen (www.baeno.nl) en

het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (www.nkdi.nl)

Kosten:

Prijs van de early bird ticket bij inschrijving voor 15 februari 2023:
o Leden BA&O: Inschrijfgeld € 79,-
o Dagstudenten: Inschrijfgeld €40, –
o Geïnteresseerden: Inschrijfgeld €89, –

Prijs van een ticket na 15 februari 2023
o Leden BA&O: Inschrijfgeld € 89, – incl. BTW
o Dagstudenten: Inschrijfgeld € 45, – incl. BTW
o Geïnteresseerden: Inschrijfgeld € 99, – incl. BTW

NB: De factuur wordt verzonden vanuit de stichting Kwaliteit BA&O

Informatie over uw inschrijving en het programma: madelon.gerrits@ru.nl

Aanmelden Congres Folder
bao
logo2015