Culumn van Trendsinhr:

De arbeidsmarkt kent, zoals je vast weet, diverse personele en organisatorische uitdagingen. Denk aan de vergrijzing en ontgroening van ons arbeidspotentieel, een kwalitatieve skills-mismatch tussen vraag en aanbod van (gedigitaliseerde) arbeid op de arbeidsmarkt en grote tekorten in diverse sectoren.

Lees meer op Trendsinhr: