Voorwoord:

Op deze website ziet u de handreiking duurzame inzetbaarheid (1) die ontwikkeld is voor Human resource managers binnen de sector zorg en welzijn.

Binnen de sector zorg en welzijn is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema geworden. Het behouden van goede medewerkers binnen de organisatie of de sector in zijn geheel is de komende tijd nog harder nodig om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. Deze handreiking is ontwikkeld om HR-professionals extra handvatten te geven in de vorm van theorie, oefeningen, inspiratie en verbinding met andere collega’s over het thema duurzame inzetbaarheid.

Wat is duurzame inzetbaarheid eigenlijk?
Er zijn talloze definities te vinden op het internet over het concept duurzame inzetbaarheid en veel sub-thema’s vallen onder het concept (zoals werkdruk, gezond werken etc.; De Lange & Van der Heijden, 2022; zie bronnen onderaan pagina).

In deze handreiking wordt de volgende definitie van het NKDI (Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid) gehanteerd:

‘Duurzame inzetbaarheid betekent dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijk realiseerbare mogelijkheden alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn te (blijven) functioneren.(Van der Klink et al., 2011)’ 

In deze handreiking verstaan wij duurzame inzetbaarheid als het streven naar een fit tussen de zorgprofessional en de werkomgeving en staan wij stil bij verschillende onderwerpen die vanuit de rol Human Resource Management belangrijk zijn om aandacht naar uit te laten gaan (De Lange & Van der Heijden, 2022): 

Wat kunt u precies vinden in deze handreiking?
In de handreiking zijn de volgende onderwerpen terug te vinden:

Informatie over de rol die HR-professionals kunnen spelen in het vormgeven van duurzame inzetbaarheid (beleid).

1. Wanneer je klikt op het “kopje HR” vindt u verschillende HR-rollen terug, als

HR als interventiepartner;

HR als communicatie-expert;

HR als procesorganisator;

HR als gesprekspartner;

HR als procesontwikkelaar.

2. Informatie over het thema duurzame inzetbaarheid voor medewerkers werkzaam in zorg en welzijn. Klik op “kopje medewerker” en zie relevante informatie over:                                                                                           

Mijn ontwikkeling;

Mijn gezondheid en vitaliteit;

Mijn eigen regie op het werk.

3. Informatie over de gedeelde verantwoordelijkheid van medewerker en HR-professional binnen de organisatie en regionaal/landelijk vind je onder het kopje samen. Klik op “kopje Samen” voor de volgende onderwerpen:

Inspiratie;

HR regionaal contact;

Integraliteit.

4. Informatie over welke rol HR-professionals kunnen spelen om leidinggevenden op het werk te versterken is terug te vinden onder het bolletje: “Leidinggevende“:

Rol leidinggevende;

Daarnaast is er nog een bibliotheek met verschillende praktijkvoorbeelden, oefeningen en extra kennis en inspiratielinks.

Wij hopen dat de gepresenteerde kennis, video’s, oefeningen u helpen bij het verder vormgeven van het thema duurzame inzetbaarheid binnen uw zorg- en of welzijnsinstelling.

Prof. dr. Annet de Lange, Stephan Spieker, Mirthe Pijnappels, Isa Walraven e.a.

Voetnoten en bronnen:

(1) De handreiking is mogelijk gemaakt via subsidie van de VHPG Regio Oost en door onderzoekers lectoraat HRM van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen in co-creatie met HR professionals werkzaam in zorg en welzijn vormgegeven.

(2) Bronnen:

-De Lange, A. H., Van der Heijden, B. I. J. M. (2022). Een leven lang inzetbaar? Duurzame inzetbaarheid op het werk: interventies, best practices en integrale benaderingen (3e herziene druk). Alphen aan den Rijn: Vakmedianet

-Klink, J.J.L. van der, Bültmann, U., Brouwer, S., Burdorf, A., Schaufeli, W.B., Zijlstra, F.R.H., & Wilt, G.J. van der (2011). Duurzame inzetbaarheid bij oudere werknemers, werk als waarde. Gedrag & Organisatie, 24, 341-355.