Als HR-functionaris kunt u de rol van communicatie-expert innemen. Vanuit deze rol draagt u zorg voor het optimaal informeren van haar medewerkers. Op een manier dat de goede interne communicatie zorgt voor betrokkenheid en motivatie binnen de organisatie. Het hanteren van een passende communicatiestrategie is een cruciaal onderdeel om binnen de organisatie concrete stappen te zetten met betrekking tot het thema duurzame inzetbaarheid.

Een mooie inspirerende quote betreft communicatie is:

Alle gedrag, verbaal en non-verbaal, in de aanwezigheid van anderen waarvan we ons bewust zijn, is communicatie. Zelfs als we niet willen communiceren, communiceren we (bijvoorbeeld non-verbaal). Het is onmogelijk niet te communiceren in aanwezigheid van anderen (Oomkes & Garner, 2021).

Wat te doen?
Als HRM-professional ben je op verschillende manieren bezig met het zo goed mogelijk laten werken van bedrijven en mensen. Dit vraagt dat je veel in gesprek bent met verschillende belanghebbenden (van werknemer tot directie) over uiteenlopende vraagstukken (van werving & selectie tot duurzame inzetbaarheid). Communicatie vormt dan ook een belangrijk onderdeel van jouw vak. Maar hoe op zo’n manier te communiceren dat je weet aan te sluiten bij verschillende belangen en behoeften in een bedrijf?

Een handige tool daarbij zijn de stappen van het Kompas (Hal et al., 2019).

Stap 1. BEWUST WORDEN

 • Wat zijn jouw aannames in dit vraagstuk?
 • Wat is jouw rol en positie ten opzichte van andere belanghebbenden bij dit vraagstuk?
 • Vanuit welke belang(en) maak jij deel uit van dit vraagstuk?
 • Hoe zien/positioneren andere belanghebbenden jou (om hierover na te denken kan je onderstaande theorie over percepties van medewerkers gebruiken)?

Stap 2. LOKALISEREN

 • Op welke achterliggende kwestie(s) richt het vraagstuk zich?
 • Wie zijn belanghebbenden? (directen indirect, extern en intern)
 • Wat zijn de behoeften van belanghebbenden?
 • Wat zijn de belangen van belanghebbenden?
 • Welke rol(lenwillen belanghebbenden vervullen in het (communicatie)proces?

Stap 3. OVEREENKOMSTEN VINDEN

 • Wat zijn overeenkomstige behoeften van belanghebbenden?
 • Wat zijn overeenkomstige belangen van belanghebbenden?
 • Wat zijn gedeelde (deel)identiteiten waarop belanghebbenden aangesproken kunnen en willen worden?

Stap 4. VERSCHILLEN ERKENNEN

 • Welke verschillen in behoeften en belangen zijn er tussen belanghebbenden?
 • Welke verschillen doen er in dit proces niet toe?
 • Met welke verschillen moet er actief rekening gehouden worden?
 • Hoe kan er met deze verschillen rekening gehouden worden?

Stap 5. (TUSSENTIJDS) EVALUEREN

 • Op welke momenten evalueren?
 • Met wie evalueren?
 • Hoe evalueren?
 • Wat te doen met evaluatie-uitkomsten?

Om verschillende doelgroepen te kunnen bereiken, is variatie in communicatievormen erg wenselijk. Denk bijvoorbeeld aan een inzichtelijk korte kennisclip per doelgroep. Om een kennisclip te kunnen maken, kun je op deze link kijken in de bibliotheek.

Het gehele Kompas is te vinden in de bibliotheek: Via deze link is de publicatie te raadplegen.

Hal, L. van, Hermes, J., Koch, K. & Yilmaz, C. (2019). Kompas voor inclusieve communicatie: een procesbeschrijving voor professionals en organisaties in het publieke domein. Utrecht: Kennisplatform Integratie & Samenleving.

In de bibliotheek is ook extra informatie te vinden over het aangaan van een goed gesprek in de eigen zorg- en welzijnsinstelling.

Zie ook: https://www.vilans.nl/docs/producten/