HR als projectontwikkelaar neemt initiatieven, ontwikkelt en realiseert projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid binnen de organisatie. HR doet dit echter niet alleen! De kunst hierbij is om draagvlak te creëren en collega’s actief te betrekken bij alle stappen die gezet worden. Verschillende afdelingen kunnen aangespoord worden om ook actief deel te nemen, mee te denken en bij te dragen aan het bevorderen van duurzame inzetbaarheid.

Wat te doen?
Als projectontwikkelaar ben je van a tot z betrokken bij de ontwikkeling van een project. In de rol van projectontwikkelaar als HR-professional is het daarom aan te raden om nauw betrokken te zijn bij het initiëren en implementeren van projecten omtrent duurzame inzetbaarheid. Een handige tool die gebruikt kan worden om aan alle punten te denken bij het uitvoeren van een project is een checklist. De checklist kun je ook bespreken met betrokken leidinggevenden en medewerkers om op die manier het draagvlak te vergroten. Hieronder is een voorbeeld te vinden:

Checklist voorbereiding project

Doelgroep

 • Wat is de doelgroep die we willen aanspreken?
 • Mag iedereen zich aanmelden of willen we ons richten op een specifieke groep medewerkers?
 • Hoe gaan we de medewerkers betrekken, enthousiast krijgen en mee laten doen?

Bijeenkomsten

 • Hoeveel tijd mogen medewerkers kwijt zijn per bijeenkomst?
 • Kunnen de medewerkers de bijeenkomsten binnen werktijd volgen?
 • Hoe gaan we om met medewerkers die zich wel inschrijven, maar niet komen opdagen tijdens de bijeenkomsten?
 • Wat zijn onze verwachtingen? Zijn er nog specifieke onderwerpen waaraan we willen dat aandacht wordt besteed tijdens de bijeenkomsten?

 Ondersteuning

 • Welke ondersteuning hebben we verder nodig vanuit verschillende afdelingen?
 • Willen we voor de start van de bijeenkomsten nog meer informatie ontvangen vanuit een derde partij?

Tijdsplanning

 • Wat is de voorkeur qua planning?
 • Hoeveel tijd hebben we nodig voor de organisatie?
 • Hoeveel tijd geven we de medewerkers om zich aan te melden of ook mee te doen met het project?
 • Indien er bijeenkomsten gaan plaatsvinden, waar en wanneer willen dit organiseren?

Werving


Nadat er een plan is gemaakt, kunt u beginnen met de werving.

 • Via welk medium gaan we communiceren?
 • Vanuit wie wordt de communicatie verstuurd? (Bijvoorbeeld: HR of de leidinggevende)
 • Maken we gebruik van poster, flyers en/of de mail?
 • Welke deadline stellen we voor aanmelding?

Project in kaart in een filmpje
Een ander leuke manier om laagdrempelig te communiceren over projecten met medewerkers binnen de organisatie, is door een kort filmpje te maken met uitleg over het project en eventueel eerdere resultaten. Een voorbeeldfilmpje hiervan is te vinden in de bieb: