Onder dit kopje wordt het belang van de rol van de leidinggevende besproken voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hieronder volgen verschillende tips en tools die een leidinggevende kan inzetten om het gesprek over duurzame inzetbaarheid vorm te kunnen geven.

Als het om duurzame inzetbaarheid gaat wordt vaak naar de individuele medewerker gekeken en wordt het belang van teams en leidinggevenden soms vergeten.

In teams met een leidinggevende kan deze de rol op zich nemen om de duurzame inzetbaarheid van zijn/haar medewerkers te bevorderen. De leidinggevende kent de medewerkers in de teams het beste en kan meestal op een goede manier inschatten wie wat nodig heeft.

Het is daarbij wel belangrijk dat leidinggevende weten welke cruciale rol ze vervullen binnen de organisatie. Ondersteun leidinggevenden vanuit HR als sparringpartner. Ondersteun vanuit HR de leidinggevenden door bijvoorbeeld de ontwikkelgesprekken samen met hem/haar te voeren.

Daarnaast is het uiteraard belangrijk dat de leidinggevende ook de noodzaak inziet van duurzame inzetbaarheid. Hierbij kan HR ondersteunen door bijvoorbeeld kennisoverdracht te delen of de leidinggevende een keer mee te nemen naar een interessant congres of te wijzen op een relevante webinar over het thema.

Voor een leidinggevende is nodig te beseffen dat ze een voorbeeld zijn voor de medewerkers. Goed voorbeeld doet volgen. Dit is een van de belangrijkste punten die meegegeven kan worden aan leidinggevenden.

Een leidinggevende moet hierbij in staat zijn vertrouwen te creëren en anderen te motiveren om hun verhaal te doen en aan te geven wat ze nodig hebben om het werk op een goede manier uit te blijven voeren.

Oefening
Om het gesprek vorm te geven kan binnen het team het instrument ‘hoe vitaal is ons team?’ gebruikt worden. Deze quickscan is speciaal ontwikkeld om tijdens teambijeenkomsten te gebruiken. Hierbij gaat het om de ‘kijk’ van medewerkers op onderdelen van duurzame inzetbaarheid binnen het team.

Deze quickscan kan gebruikt worden door zowel zelfsturende teams als teams met een leidinggevende. Klik hier om naar de quickscan in de bibliotheek te gaan.

Gesprekstool
Er kan ook gebruik gemaakt worden van de gesprekstool Duurzame Inzetbaarheid. In deze tool staan vragen over verschillende thema’s die een leidinggevende kan stellen aan de medewerker tijdens een ontwikkelgesprek bijvoorbeeld. Het kan handig zijn om dit handvat met leidinggevenden te delen zodat ze de juiste vragen weten te stellen.

De HAN Fit Game kan ook door leidinggevende in het gesprek met medewerkers toegepast worden. Andere relevante instrumenten kunt u vinden in de bibliotheek.