De laatste jaren is er veel interesse ontstaan in het thema zelfregie of eigen regie in relatie tot onderwerpen als vitaliteit en gezondheid, ontwikkelen, leren en loopbaanmanagement op het werk. Waarbij definities veelal verwijzen naar mogelijkheden om eigenaarschap, bewustzijn en reflectie van medewerkers op hun vitaliteit of loopbaan vanuit de werkgever te faciliteren.

Zelfmanagement van werkenden impliceert dat werkenden zichzelf goed kennen, kunnen aansturen, zichzelf kunnen (leren) veranderen of aanpassen binnen en buiten de werkcontext om aan te kunnen blijven sluiten bij het werk.

Zelfmanagement op het werk is de mate waarin een werkende zelfreflectief vermogen, veerkracht en adaptief vermogen heeft en zelfeffectiviteit kent om eigen loopbaanbehoeftes en -doelen te kunnen onderscheiden en te bereiken (De Lange, 2020; zie figuur 1).

Figuur 1 Bouwstenen zelfmanagement (De Lange, 2020)

Bouwsteen 1: zelfreflectief vermogen

De eerste bouwsteen is zelfreflectief vermogen. “Dat houdt in dat iemand bewust nadenkt over de vraag: waar sta ik nu qua loopbaan, gezondheid, zingeving, kennis en kunde en waar wil ik naartoe? Hoe wil ik vitaal, gemotiveerd en capabel kunnen doorwerken? Vervolgens moet je dit ideaalbeeld vertalen in doelen en plannen.”

Bouwsteen 2: veerkracht
Veerkracht is de tweede bouwsteen. Dat betekent dat mensen in staat zijn hun plannen gedurende de tijd bij te stellen. “Stel dat je je voorneemt de komende periode een nieuw onderdeel van je vak te leren, je weet welke hulpbronnen je kunt inschakelen binnen en buiten het werk en je reserveert hier wekelijks tijd voor. Maar eenmaal onderweg gaat het lang niet altijd zoals je van tevoren had bedacht. De arbeidsmarkt verandert voortdurend, net als werk, privé en samenleving. Het is dus zaak dat je kunt inspelen op de onverwachte wendingen van het leven.”

Hoe vitaler en gezonder mensen zijn, hoe meer fysieke en mentale veerkracht ze hebben. “Gezonde leefgewoontes helpen, zoals voldoende bewegen, gezond eten, niet roken, matige alcoholconsumptie, voldoende slaap- en hersteltijd, niet te veel stress en voldoende cognitieve uitdaging.”

Bouwsteen 3: geloof in eigen kunnen
De laatste bouwsteen is zelfeffectiviteit ofwel het vermogen om een plan om te zetten in concrete actie. Dit begint met geloof in eigen kunnen. “Iedereen wordt met dit geloof geboren, maar door succes- of faalervaringen wordt dit naarmate je ouder wordt meer of juist minder. Dit verklaart waarom de ene mens heel succesvol een loopbaanplan kan uitvoeren en de ander niet.”

Door in dialoog met medewerkers te gaan vanuit de werkgever kun je hen helpen te reflecteren op de eigen doelen en plannen die men wil gaan vormgeven in relatie tot duurzame inzetbaarheid.

Hoe?
Veel dialoog instrumenten zijn hiervoor beschikbaar en kunnen door de werkgever toegepast worden.

In de bibliotheek zie je de volgende voorbeelden terug:

1. De zelfregie app (Vitaliteit | WZW),

2. Het NKDI duurzame inzetbaarheidsspel (DISpel – NKDI),

3. Berenschot duurzame inzetbaarheid gespreksinstrumenten (Speel het dialoogspel voor HR-medewerkers – BibliotheekWerk ),

4. AWVN: Tiptrack app met een eigen regie index om de bouwstenen van zelfmanagement te kunnen meten (Tiptrack – Home).

5. Succesvol ouder worden index over eigen regie in relatie tot gezond ouder worden: Succesvol ouder worden op het werk index (johan.nl)

Bron:

De Lange, A. H. (2020). Succesvol ouder worden op het werk? Positief psychologische perspectieven op zelfmanagement op het werk. Gedrag en Organisatie, 33, no. 3, pp. 184-208.