In ‘Mijn ontwikkeling’ kijken we naar de ontwikkeling van medewerkers binnen de zorg. Een goede ontwikkeling van medewerkers is cruciaal voor het juist uitvoeren van werkzaamheden, maar ook voor het werkvermogen en de inzetbaarheid van medewerkers nu en in de toekomst.

Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden kan leiden tot het vertrek van medewerkers. Op de huidige krappe arbeidsmarkt is het dan ook noodzakelijk om er zoveel mogelijk aan te doen om je mensen te houden.

In de ontwikkeling van je medewerkers kun je een actieve rol spelen. Geef medewerkers de kans hun talenten te ontwikkelen en hun vaardigheden relevant te houden in de huidige tijd. Dat is niet alleen goed voor de medewerkers, maar uiteraard ook voor de organisatie.

Hieronder worden een aantal tips gepresenteerd die kunnen helpen bij het vormgeven van goede ontwikkelingskansen voor medewerkers:

Tip 1: Ontwikkelingsplan opstellen
Het is goed om samen met medewerker een ontwikkelingsplan op te stellen. In dit ontwikkelingsplan kunnen ‘verplichte’ trainingen en cursussen opgenomen worden, maar er is ook ruimte voor eigen invulling. Mits deze invullen ten goede is aan de visie, missie en doelen van de organisatie. Medewerkers hebben op deze manier een goed overzicht van waar ze naartoe willen en jij kan dit plan blijven evalueren en sturen eens in de zoveel tijd.

Tip 2: Geef medewerker eigen verantwoordelijkheden
De medewerker op de werkvloer weet waarschijnlijk heel goed welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn en nodig zijn om de kennis en vaardigheden te vergroten. Laat een medewerker zelf bepalen wat hij/zij wil ontwikkelen en help mee in de uitvoering hiervan. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van tijd en ruimte voor medewerker om te leren.

Tip 3: Creëer een buddysysteem
Door het toewijzen van een buddy laat je zien dat je de ontwikkeling erg serieus neemt. Een buddy kan een soort coach zijn waar medewerker terecht kan met vragen of advies. Voor een buddy kan dit traject aangaan ook een verrijking van de loopbaan zijn. Een buddy kan bijvoorbeeld iemand zijn die de opleiding al heeft afgerond.

Tip 4: Bied ook toekomstgerichte trainingen aan
Bied voor medewerker ook trainingen aan die toekomstgericht zijn. Bijvoorbeeld in nieuwe computersoftware, zorgtechnologie etc. Door deze trainingen zijn medewerkers beter voorbereid op de mogelijke veranderingen in de toekomst. Dit biedt natuurlijk ook voordelen voor de werkgever.

Tip 5: Vorm een leerklimaat
Het is belangrijk dat het geleerde meegenomen en toegepast wordt in de praktijk. Door zelfeffectiviteit en motivatie van medewerkers te bevorderen wordt er gezorgd voor een juiste mindset tijdens en na de training. Daarnaast moet er de mogelijkheid zijn om fouten te maken en te oefenen in de werkomgeving. Op de werkplek is support een van de grootste factoren van het toepassen van het geleerde in de praktijk.