Balans op de arbeidsmarkt is belangrijk. Dit gaat verder dan alleen je eigen instelling of organisatie. De werkgeversverenigingen voor Zorg en Welzijn, Jeugdzorg en Kinderopvang zijn regionaal georganiseerd. WZW stelt werkgevers in Zorg en Welzijn Gelderland in staat goed werkgever te zijn door het samen oplossen van hun (regionale) arbeidsmarktvraagstukken. WZW verbindt vanuit gedeeld eigenaarschap. Door vindingrijk te zijn, worden kansen gezien en oplossingen geboden voor vraagstukken die spelen op het gebied van o.a. duurzame inzetbaarheid.

Werkgeversvereniging
Als HR-professional kun je ondersteuning krijgen bij de werkgeversvereniging van je regio. De werkgeversvereniging organiseert diverse bijeenkomsten waar je kennis kunt ophalen maar ook kennis kunt delen.

Vanuit ontwikkelingen en vragen uit de sector, worden gemeenschappelijke belangen behartigd, dienstverlening geboden en fungeert een netwerk- en kennisplatform.

Door gezamenlijke doelen te stellen op het gebied van duurzame inzetbaarheid sta je als HR professional sterker. De werkgeversvereniging heeft ook kennis van de algemene trends en ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Deze doelen worden specifiek vertaald op het gebied van duurzame inzetbaarheid.

De werkgeversvereniging organiseert bijeenkomsten waarbij de onderstaande thema’s aan bod komen:

  • Goed werkgeverschap
  • Innovatie
  • Leven lang ontwikkelen

Op alle niveaus (strategisch, tactisch en operationeel) is worden thema’s benoemd waarbij gekeken wordt of de leden elkaar daarin kunnen ondersteunen.

Visie ontwikkelen
De themabijeenkomsten die worden georganiseerd kenmerken zich door met elkaar een visie te ontwikkelen voor je eigen organisatie. Daarnaast zijn er leernetwerken waar in je in contact komt met andere leden en samen verder gaat om te kijken hoe je tot een aanpak kan komen. Een leernetwerk kenmerkt zich door lezingen, discussie en Duurzame inzetbaarheid een gedeelde verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer. Welke maatregelen en interventies zijn van belang om de goede balans te houden tussen de twee verantwoordelijkheden.

Projecten
De werkgeversvereniging heeft naast de themabijeenkomsten diverse projecten lopen die zij aan de leden aanbieden.

  • Leiderschapsprogramma
  • Succesvol ouder worden
  • Wendbaar aan het werk
  • Sterk in je werk week
  • Leernetwerk verzuim

Kijk op de website van je werkgeversvereniging voor actuele informatie over de lopende projecten.