Een integrale benadering houdt in dat in er vanuit verschillende relevante perspectieven (bijv. educatief, arbeidspsychologisch, HRM bedrijfskundig en Arbo preventief-curatief) en vanuit verschillende niveaus (bijv, organisatie, team- en medewerker) wordt gewerkt aan duurzame inzetbaarheid, waarbij kennis van verschillende professionals geïntegreerd kan worden (De Lange & Van der Heijden, 2022).

Hoe integraal is uw organisatie bezig met Duurzame Inzetbaarheid?
Om dit te onderzoeken kunt u gebruik maken van de Checklist Integraal Beleid Duurzame Inzetbaarheid. Deze is te vinden in de bibliotheek.

Wat te doen:
Wanneer uw organisatie een lage score heeft op de Checklist Integraal Beleid Duurzame Inzetbaarheid kunt u een aantal dingen doen om het beleid beter te laten slagen, namelijk:

  • Aanstellen Consulent Duurzame Inzetbaarheid: De Consulent DI is het aanspreekpunt en de wegwijzer voor het thema duurzame inzetbaarheid. De Consulent DI is een coördinator en facilitator voor duurzame inzetbaarheid in de organisatie. De Consulent DI inventariseert welke vraagstukken spelen op het niveau van het individu, de afdeling en de organisatie en stimuleert werknemers en hun leidinggevenden om gezamenlijk na te denken over en zich proactief op te stellen ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. 
  • Opzetten Werkgroep Duurzame Inzetbaarheid: Het is ook mogelijk om een werkgroep duurzame inzetbaarheid in te stellen. In deze werkgroep nemen werknemers vanuit verschillende disciplines plaats, die vanwege hun expertise zijn gevraagd door de directie om plaats te nemen in deze werkgroep. Vanuit een integrale benadering werken zij oplossingsgericht in samenwerking met de probleemeigenaar aan vraagstukken en ontwikkelen en implementeren beleid op het terrein van duurzame inzetbaarheid. 
  • Inventariseer welke vraagstukken er liggen binnen uw organisatie: Een vraagstuk is een kwestie die risico oplevert voor de duurzame inzetbaarheid, of die een aangrijpingspunt biedt voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid. Een vraagstuk heeft betrekking op een breed scala aan kwesties, van individuele personen tot en met het beleid op organisatieniveau. Inventariseren kan via het meten van duurzame inzetbaarheid (zie ook De Lange & Van der Heijden, 2022) en ga in gesprek met relevante stakeholders in de instelling. Op basis van deze vraagstukken kun je helpen met het vormgeven van een overall visie duurzame inzetbaarheid en beleidsplan dat duidelijke doelen kent op strategisch, tactisch en operationaal niveau. Gebruik hier ook het voorbeeld “Van visie naar implementatieplan powerpoint voor“.