michiel Ober 1-definitief

Mijn naam is Michiel Ober. De eigenaar en adviseur van VIDERE Organisatie advies. Ik ben een pragmatische en oplossingsgerichte consultant met veel ervaring op het gebied van (Duurzame) Inzetbaarheid, Vitaliteit en Verzuim van werkenden. Een bevlogen business partner en sparringpartner voor alle stakeholders binnen een organisatie.
Mijn passie ligt in de realisatie van specifieke oplossingen en proposities op basis van klantbehoefte(n). Ik werk sterk vanuit de inhoud:

Vanuit een helicopterview complexe materie en processen analyseren, ontrafelen en terugbrengen tot hapklare, begrijpelijke informatie.

Van de ontwikkeling van strategie, visie, beleid en oplossingen tot en met de implementatie hiervan.

Verbinding met en draagvlak bij de betrokken stakeholders vind ik hierbij vanzelfsprekend.

Arbeidsverleden
 • Opleidingscoördinator/ docent
 • Register arbeidsdeskundige
 • Manager brancheloketten (verzuim, WIA, preventie, AG-zorg)
 • Strategisch productontwikkelaar
 • Senior business consultant duurzame inzetbaarheid
 • Zelfstandig organisatieadviseur/ consultant/ docent
Ervaring in de sectoren
 • Bouwnijverheid
 • Financiële instellingen
 • Industrie
 • Gezondheids- en welzijnszorg
 • Groot- en detailhandel
 • Onderwijs
 • Openbaar bestuur
 • Transport en Logistiek
Belangrijkste opleidingen
 • Bewegingswetenschappen (arbeid en gezondheid)
 • (register) Arbeidsdeskundige
 • Docentenopleiding
 • Register consultant Duurzame Inzetbaarheid
Nevenfuncties
 • Bestuurslid Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI)
 • Lid Raad van Advies Nationaal Platform Duurzame Inzetbaarheid (NPDI)