Sonia Sjollema is directeur van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) en het kenniscentrum www.innovatiefinwerk.nl. Na haar studie klinische psychologie en arbeids- en organisatiepsychologie is zij bij diverse adviesbureaus werkzaam geweest. Vanuit haar praktische ervaring op het gebied van HRM en organisatieontwikkeling geeft zij in haar huidige functie invulling aan het werkplan van de NSvP; de onafhankelijke stichting richt zicht op een menswaardige toekomst van werk voor iederéén. Als directeur stimuleert Sonia vernieuwende initiatieven die daadwerkelijk de ontwikkelingsmogelijkheden van jongeren en werkenden vergroten. De NSvP organiseert daarnaast expertmeetings, seminars en congressen die bijdragen aan kennisverspreiding.