De passie voor leren en ontwikkelen van mensen heb ik altijd al gehad. Ik heb na mijn Master Sociale Psychologie op de RU de opleiding Learning en Development aan de HAN afgerond. Vanaf dat moment ben ik mijn loopbaan gestart als trainer, adviseur en coach van professionals bij verschillende profit/non-profit organisaties met als doel hen duurzaam inzetbaar te laten zijn. Inmiddels werk ik 8 jaar bij de opleiding Toegepaste Psychologie van de HAN en ben hier sinds 4 jaar teamleider. Leidinggeven, trainen/coachen en ontwikkelen doe ik met veel enthousiasme. Ik geef coachend leiding aan mensen door aan te sluiten bij hun kwaliteiten en rust en helderheid te bieden. Toegepaste Psychologie sluit inhoudelijk helemaal bij mijn missie. Het is de opleiding waarin studenten worden opgeleid tot specialisten in gedrag die in staat zijn om gedrag te beoordelen en te beïnvloeden ten gunste van gezond/productief worden (revalidatie/re-integratie), gezond/productief blijven (o.a. leefstijl) of excelleren (talentontwikkeling) van de werkende mens. Toegepast psychologen die arbeidsvraagstukken, uitdagingen en problemen terug kunnen brengen naar een gedragsvraagstuk zijn steeds harder nodig.  Juist in een samenleving die steeds complexer wordt, waarin werkenden steeds langer werken, maar ook vaker uitvallen, waarin een medewerker meer mobiel en duurzaam inzetbaar moeten zijn, een leven lang moeten leren en steeds meer en vaker moet reflecteren op loopbaan of carrière. Toegepast psychologen zijn dan nodig en helpen bij het inschatten van benodigde en aanwezige talenten, bij het zorgen voor werknemers die weer gezond worden en/of gezond blijven en die hun talenten willen uitbuiten.