Missie

Het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI) bevordert duurzame inzetbaarheid van werkenden door de integratie van inzichten uit onderzoek en uit de praktijk.

Het NKDI is in 2011 opgericht door prof. dr. Annet de Lange (Hogeschool van Arnhem & Nijmegen) en prof. dr. Beatrice van der Heijden (Radboud Universiteit).

 

Verbindt wetenschap en praktijk

Binnen het netwerk wordt kennis gedeeld en wetenschap en praktijk met elkaar verbonden op de volgende manieren:

  1. Gericht (beleids)advies geven aan werkenden, werkgevers en overheid.
  2. Het organiseren van congressen over actuele thema’s.
  3. Bijdragen aan valorisatie van (evidence-based) wetenschappelijke kennis naar praktijkinstellingen via informatieverspreiding en het genereren van nieuw implementatieonderzoek.
  4. Het verzamelen van internationale best practices over duurzame inzetbaarheid.
  5. Ontwikkelen van masterclasses, (geïntegreerd) onderwijs en handboeken voor het hoger (beroeps)onderwijs.

Doelstellingen      

Naast eerder genoemde missie, wil het NKDI nieuwe (evidence-based) maatregelen en/of interventies ontwikkelen om duurzame inzetbaarheid van werkenden over de levensloop te bevorderen.

De website is een belangrijk onderdeel in de missie en de doelstellingen van de stichting.

Het NKDI heeft een gedreven bestuur met een vast team aan ondersteuners die ervoor zorgen dat de website een platform voor duurzame inzetbaarheid gaat worden.