Bericht geplaatst op www.nsvp.nl
 
Gepubliceerd op 8 april 2021

De arbeidsmarkt kent barrières die het moeilijk maakt voor sommige groepen om toe te treden en blijvend te participeren. Om die barrières te slechten worden maatregelen ingezet en is er al veel kennis ontwikkeld om werkgevers, werkzoekenden en intermediairs daarbij te helpen. Over de kansen die platformwerk biedt voor mensen met kwetsbare positie op de arbeidsmarkt is nog weinig bekend.

Klik hier voor meer info