Handreiking VHPG

Binnen de sector zorg en welzijn is duurzame inzetbaarheid een belangrijk thema geworden. 
Het behouden van goede medewerkers binnen de organisatie of sector in zijn geheel is de komende tijd nog harder nodig om aan de zorgvraag te kunnen blijven voldoen. 
De volgende digitale handreiking is ontwikkeld door het Lectoraat HRM HAN van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (dankzij subsidie van de vereniging van HR in zorg en welzijn en in samenwerking met WZW, Werkgeversvereniging Zorg en Welzijn) om HR-professionals extra handvatten te geven in de vorm van theorie, oefeningen, inspiratie en verbinding met andere collega’s over het thema duurzame inzetbaarheid en is terug te vinden via de volgende link: https://lnkd.in/ecDCD9SJ

meer info
afbeelding begin pagina handreiking

DI-Tool

Het DI-Tool helpt om belangrijke aspecten/vraagstukken rondom (persoonlijke)  duurzame inzetbaarheid te verduidelijken en kan zowel individueel als in teamverband worden gespeeld. Het is een interessante tool om diverse thema’s bespreekbaar te maken.

meer info
6_Sticker 2021 spel di

WZW Zelfregie app

De WZW Zelfregie app is een laagdrempelig instrument dat in een paar vragen de zelfeffectiviteit van de individuele medewerker toetst. Hierdoor heeft deze een beeld in hoeverre hij zelf regie kan voeren op zijn inzetbaarheid. De app ondersteunt de medewerker om inzicht te krijgen in de fit met het werk. Het laat zowel de sterke kanten als verbeterpunten zien. Vervolgens kan de medewerker de uitkomsten van de meting gebruiken om met zijn of haar eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het eigen team, de leidinggevende, een coach of HR-adviseur.

meer info
Zelfregie-app