DI-Spel

Het DI-spel helpt om belangrijke aspecten/vraagstukken rondom (persoonlijke)  duurzame inzetbaarheid te verduidelijken en kan zowel individueel als in teamverband worden gespeeld. Het is een interessante tool om diverse thema’s bespreekbaar te maken.

meer info
IMG_7673

WZW Zelfregie app

De WZW Zelfregie app is een laagdrempelig instrument dat in een paar vragen de zelfeffectiviteit van de individuele medewerker toetst. Hierdoor heeft deze een beeld in hoeverre hij zelf regie kan voeren op zijn inzetbaarheid. De app ondersteunt de medewerker om inzicht te krijgen in de fit met het werk. Het laat zowel de sterke kanten als verbeterpunten zien. Vervolgens kan de medewerker de uitkomsten van de meting gebruiken om met zijn of haar eigen inzetbaarheid aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door in gesprek te gaan met het eigen team, de leidinggevende, een coach of HR-adviseur.

meer info
Zelfregie-app