Proefschrift Karen Pak goedgekeurd door leescommissie

Human Resource Management en langer doorwerken:
Onderzoek naar de rol van taakeisen, hulpbronnen, HR activiteiten en grote levensgebeurtenissen op het onderhouden en ontwikkelen van het kunnen, willen en mogen doorwerken.

Door demografische ontwikkelingen worden organisaties uitgedaagd om hun werknemers langer door te laten werken. Het doel van dit proefschrift was om te onderzoeken tot op welke hoogte taakeisen, hulpbronnen, HR activiteiten en grote levensgebeurtenissen het kunnen, willen en mogen doorwerken van medewerkers beïnvloeden. De belangrijkste conclusies die uit dit onderzoek voortkomen zijn dat om langer doorwerken te stimuleren, organisaties ervoor moeten zorgen dat hun werknemers ongeacht hun leeftijd over voldoende hulpbronnen, uitdagende taakeisen en ontwikkelingsmogelijkheden beschikken en dat belemmerende taakeisen zo veel mogelijk beperkt worden.

Tenslotte is het voor werknemers die grote levensgebeurtenissen in hun privéleven meemaken (bijvoorbeeld het krijgen van een kind of een scheiding) belangrijk om toegang te hebben tot ontzie activiteiten, terwijl werknemers die grote levensgebeurtenissen op het werk meemaken (bijvoorbeeld een promotie of reorganisatie) het belangrijk vinden om toegang te hebben tot ontwikkel en benut activiteiten. Ongeacht het type levensgebeurtenis die werknemers meemaken is het belangrijk dat werknemers tijdens deze periodes voldoende hulpbronnen tot hun beschikking hebben zoals de steun van de leidinggevende en collega’s.