Nadat we allemaal zijn gaan thuiswerken rook het lectoraat een kans om daar wat dieper onderzoek naar te doen. Samen met een drietal studenten van de minor “happy healthy work life” is een thuiswerkmeting uitgezet.

Voorlopige (correlatie-)analyses wijzen uit dat ervaringen met thuiswerken gemengd zijn (sommige mensen vinden het erg positief; anderen juist niet) (wellicht geen verrassing). Maar voor wíe dat thuiswerken nou wel of niet positief is bleek niet simpelweg samen te hangen met factoren als opleidingsniveau of de aanwezigheid van thuiswonende kinderen. Mensen die normaal in een te hoog tempo moeten werken leken wél gemiddeld positiever over thuiswerken.

Positieve werkbeleving tijdens dat thuiswerken (bijvoorbeeld weinig stress, meer werkplezier, meer productiviteit, goede werk-privé balans) bleek samen te hangen met het zelf kunnen bepalen van werkritme en met het werken aan eigen (levens)doelen, werken zoals je wil, zorgen voor efficiëntie en het waarborgen van voldoende herstel. En respondenten die niet pauzeren scoorden uiteraard hoger op stress en vermoeidheid…

Dus houd die pauzes er in!

Het is work in progress, maar heb je interesse in de uitkomsten, laat het ons maar weten: Hylco.Nijp@han.nl