Bericht van nsvp:

Naar schatting vier miljoen werkenden hebben tijdens de pandemie vanuit huis doorgewerkt. En meer dan de helft van hen verwacht ook na de pandemie meer op afstand van kantoor te kunnen blijven werken. Het ‘hybride model’ van deels op afstand en deels op de kantoorlocatie werken, is één van de grotere arbeidsinnovaties die door deze pandemie een flinke duw in de rug lijkt te krijgen. Maar hoe krijgt deze moderne manier van werken gestalte in de praktijk?

Ben je onderzoeker of vertegenwoordig je een onderzoeksconsortium in het domein van bijvoorbeeld HRM, industrial relations, arbeidsverhoudingen, arbeidspsychologie- of sociologie en ben je geïnteresseerd in bovenstaande vragen? Doe dan een voorinschrijving voor deze TerugkeerChallenge waar een onderzoekssubsidie van max. € 20.000 aan is gekoppeld. Doe vooral ook een voorinschrijving als je nog niet alles helemaal scherp hebt, maar wel met een idee rondloopt dat aansluit bij onze onderzoeksvragen. We zullen in de tweede helft van januari 2022 contact met je opnemen en een uitnodiging doen om een finaal onderzoeksvoorstel in te dienen.

Lees meer op Home – NSvP (innovatiefinwerk.nl)